การใช้โปรแกรม (GSP) 
           โปรแกรม Sketchpad เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์
        
เราจึงได้ค้นหาและรวบรวมตัวอย่างการใช้งานขากที่ต่างๆมาไว้ให้ศึกษากัน
         เชิญดูตัวอย่างได้เลยค่ะ..

การใช้กล่องเครื่องมือของโปรแกรม GSP

ตัวอย่างภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมGSP

การสร้างเลขท้าย 2 ตัว ด้วยโปรแกรม GSP (ตัวเลขวิ่งไปมาได้)

การใช้โปรแกรม GSP สร้างรูปศิลปะเส้นด้ายเ ที่คลื่อนไหวได้

การใช้โปรแกรม GSP สร้างรูปต้นไม้เคลื่อนไหวได้

การออกแบบลายผ้าหรือลายกระเบื้องด้วยโปรแกรมGSP

การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าด้วยโปรแกรม GSP

การสร้างชิ้นงานต่างๆ ด้วยโปรแกรมGSP

การแปลงทางเรขาคณิต